6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu' nun 344. maddesinde değişikliğe gidildi.18.01.2019 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanan ''Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' un 56. maddesi ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu' nun 344. maddesindeki ''üretici fiyat endeksindeki artış'' ibareleri ''tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim'' şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklik gereğince yenilenen kira sözleşmelerine uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalama artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacaktır.

Resmi Gazete Kanun Erişim Adresi:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190121.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190121.htm